Tagged: jenis fobia

Fobia – Jenis dan Gejala

Ada 3 jenis penting dari fobia: Kalau Kamu mempunyai ketakutan persisten, irasional, terhadap objek ataupun situasi tertentu, seperti ular, darah, laba-laba, ketinggian, terbang ataupun lift, Kamu mempunyai fobia khusus. Kalau Kamu mempunyai ketakutan persisten,...